Arrangementskriterier 2022


Nye kriterier

Diskgolfkomiteen har gått igjennom kriteriene for Norgescupen, Norgesmesterskapet i diskgolf og NM i pargolf og gjort endel justeringer for 2022. Bakgrunnen for justeringene er et ønske om å løfte arrangementene, samt gjøre retningslinjene tydeligere og enklere å følge.

 


FAQ

 • Er det ikke lov til å arrangere pargolf i de 2 siste dagene før konkurranse lengre?

  Svaret er nei. Om en turnering f.eks. starter fredag morgen er det ikke lov å arrangerer noen form for konkurranse på konkurransebanen etter tirsdag kveld. Dette er for å legge til rette for mest mulig uforstyrret trening og konkurranseforberedelser for deltakerne.

 • Hva er umiddelbar nærhet?

  Toalettfasaliteter bør være på eller rett ved konkurranseområdet, slik at det er mulig med et toalettbesøk rett før, i løpet av eller etter runden.
  Nærmeste matservering (eller butikk om det ikke er matservering på området) skal være innen rekkevidde med 5 min rask gange. Helst bør alle arrangører tilby matservering på området.

 • “50% av påmeldingsavgiften skal gå til premier. Er det brutto eller netto?”

  Minimum 50% av påmeldingsavgiften skal gå til pengepremier. Dette er netto, men det eneste som kan trekkes fra denne summen er eventuelle kommunale avgifter.

 • Kan to klubber dele på et arrangement og ta i bruk to baner?

  Dette er fullt mulig så lenge kriteriene blir møtt. Det er ønskelig at reiseavstanden mellom banene er så kort som mulig, og at arrangøren evt ser på transporttilbud mellom banene.

 • “Hvorfor maxgrense og ikke minimumsgrense på antall deltakere til NC?”

  Det ble tidligere vedtatt på en klubbledersamling at Norgescupen skulle nedjusteres i antall deltakere for å være en elitearena, mens Norgesmesterskapet skulle stå for folkefesten. Samtidig ønsker vi så like rammer, både for deltaker og arrangør, for Norgescupen som mulig er grunnlaget for kriteriene.

 • Hvorfor må man spille med like trøyer under pargolf-NM?

  Dette med bekledning når vi utøver vår idrett henger sammen med hvordan vi oppfattes av offentligheten (publikum). I øvrige par- og lagidretter er det vanlig med lik bekledning. Her har vi også latt oss inspirere av søta bror (Sverige) hvor pargolf- og lag-SM har en mye høyere status hos både spillere og publikum enn den er i Norge i dag.
  Regelen er ikke rigid, dvs at om det skulle begynne å regne og man ikke har like regnklær osv, så er det fullt forståelig. Dette er i første omgang en prøveordning vi innfører for å se om det kan tilføre sporten noe positivt og der vi i startfasen derfor ikke være strenge sanksjoner knyttet til regelbrudd, selvom vi oppfordrer alle spillere til å følge reglene så godt det lar seg gjøre.

Arrangementskriterier NorgesCup 2022

Arrangementskriterier NM 2022

Arrangementskriterier Pargolf-NM 2022

Arrangørhåndbok for diskgolfturneringer

 

 

Spørsmål om kriterier og/eller søknader sendes til golfkomiteen som består av:

 

Oddbjørn Molvik (Midt)
oddbjornmolvik96@gmail.com

 

Camilla Nordhei (Øst)
cnordhei@gmail.com

 

Håvard Øritsland Eggestøl (Vest)
havegg89@gmail.com

 

Terje Rensvold (Sør)
tilterje@gmail.com