Påmeldingskriterier

Påmelding

Dette er et utdrag fra kriteriene: (se kriteriene i sin helhet her)

 

Påmeldingsavgiften for NC/NM 2020 skal være 750 kroner for seniorklasser og 350 kroner for juniorklasser. Denne avgiften skal betales ved påmelding. Hvis en spiller melder seg på uten å betale vil denne påmeldingen bli strøket uten forvarsel og spilleren må melde seg opp til turneringen på nytt. Ved avmelding tidligere enn 3 uker før turneringsstart tilbakebetales påmeldingen minus et gebyrer på 75 kr. Ved avmelding mindre enn 3 uker før turneringsstart tilbakebetales 0 kr.

Hvis en spiller ikke kan delta grunnet sykdom kreves det legeerklæring for å få tilbakebetalt påmeldingsavgiften minus et gebyr på 75 kr. når avmelding skjer mindre enn 3 uker før turneringsstart.

 

De 10 beste i Open klasse fra NC 2019 har rett å melde seg på i fase 1.

De 5 beste i junior-, dame- og masterklassen fra NC 2019 har rett til å melde seg på i fase 1. Etter fase 1 frigjøres ledige plasser fra forhåndskvalifiserte spillere til den ordinære påmeldingsordningen.

 

Forhåndskvalifiserte spillere for sesongen 2020 er:

Open Dame Junior* Master
Øyvind Jarnes Katarina Staalesen Morten Kristiansen Sivert Øverås
Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth Anniken Steen Henrik Østebø Erik Hammer Staalesen
Knut Håland Ina Årbogen Petter Tennebø Tore Skagestein
Sindre Roar Fosse Linn Marita Eikrem Herman Bentzen Hinkel Terje Rensvold
Tom Erik Kristiansen Lykke Sandvik Hallvard Flatberg Atle Svandal
Yngve Mæland Emil Rønningen
Ståle Stai Hakstad
Sindre Skippervik
Henrik Abell Larsen
Leiv Aspén

*Delt 5. plassering i juniorklassen så her er 6 juniorer forhåndskvalifisert.

Hvis noen av disse spillerne ikke oppfyller ratingkravene for fase 1, sender spillerne en e-post til ehs@nif.idrett.no så blir disse manuelt lagt til og må betale når påmeldingen er lagt inn.

 

Deltakere i NC/NM må være norske spillere i henhold til disksportseksjonen i NAIF sine bestemmelser, samt være medlem av en klubb under NAIF og ha gyldig lisens. Alle som melder seg på NC og NM må; være medlem av en klubb tilknyttet til NAIF og disksportseksjonen, ha løst spillerlisens senest én uke før turneringsstart. Kun spillere med gyldig klubbmedlemskap kan løse spillerlisens. Klubben er ansvarlig for at spillere som får tilsendt lisens er gyldig medlem. Det er spillerens ansvar å sørge for å løse spillerlisens innen fristen.

 

Utenlandske spillere (med utenlandsk menes en som ikke har fast bopel i Norge og ikke er medlem av en norsk klubb) kan tildeles plass fra wildcard-kvoten og delta i enkeltturneringer uten medlemskap i norsk klubb, og uten å løse lisens. Utenlandske spillere får ikke resultat i Norgescupen sammenlagt.

 

Spillere som kvalifiserer til å melde seg på seg på i en klasse, enten på bakgrunn av NC-plassering eller PDGA-rating, kan ikke melde seg på i en annen klasse i en senere fase uten først å trekke den opprinnelige påmeldingen.

 

Påmelding i faser basert på PDGA-rating. Ratingkrav for hver fase for de ulike klassene:

Fase Tid Open Dame Junior Master Gr.Master
1 1. uke 950 800 900 920 900
2 2. uke 930 750 800 900 850
3 3. uke 910 700 Alle inntil 15 spillere 880 800
4 4. uke Alle inntil 40 spillere Alle inntil 10 spillere Alle inntil 15 spillere Alle inntil 5 spillere
5 Alle Alle Alle Alle Alle