Påmeldingskriterier

Påmelding

Dette er et utdrag fra kriteriene: (se kriteriene i sin helhet her)

 

Påmeldingsavgiften for NC 2019 skal være 750 kroner for seniorklasser og 350 kroner for juniorklasser. Denne avgiften skal betales ved påmelding. Hvis en spiller melder seg på uten å betale vil denne påmeldingen bli strøket ved neste sjekk og spilleren må melde seg opp til turneringen pånytt. Ved avmelding tidligere enn 3 uker før turneringsstart tilbakebetales påmeldingen minus et gebyrer på 75 kr. Ved avmelding mindre enn 3 uker før turneringsstart tilbakebetales 0 kr.

 

De 10 beste i Open klasse fra NC 2018 har rett å melde seg på i fase 1.
De 5 beste i junior-, dame- og masterklassen fra NC 2018 har rett til å melde seg på i fase 1. Etter fase 1 frigjøres ledige plasser fra forhåndskvalifiserte spillere til den ordinære påmeldingsordningen.

 

Forhåndskvalifiserte spillere for sesongen 2019 er:

Open Dame Junior* Master
Knut Håland Lydie Hellgren Olav Andrè Brekke Erik Hammer Staalesen
Henrik Abell Larsen Katarina Staalesen Harald Stakkeland Thomas Donsig
Jostein Håland Hanna Hugosson Lars Somby
Peter Lunde Hilde Hegland Kristiansen Terje Rensvold
Øyvind Jarnes Linn Marita Eikrem Jörgen Halling
Olav H. Breistein
Sindre Roar Fosse
Anders Haugen
Kristian Vernegaard
Andreas Havnegjerde

*3 juniorer går over til Open-klassen. Det er bare 2 juniorer som er forhåndskvalifisert for seosongen 2019.

 

Hvis noen av disse spillerne ikke oppfyller ratingkravene for fase 1, sender spillerne en e-post til ehs@nif.idrett.no så blir disse manuelt lagt til og må betale når påmeldingen er lagt inn.

 

Det må være minimum 4 spillere i en klasse for at klassen skal gjennomføres.

Barneidrettsbestemmelsene åpner for deltakelse i nasjonale konkurranser fra og med det året man fyller 13 år.
Det kan settes av 5 wildcardplasser som fordeles av arrangøren og DSN i fellesskap.

 

Spillere som kvalifiserer til å melde seg på seg på i en klasse, enten på bakgrunn av NC-plassering eller PDGA-rating, kan ikke melde seg på i en annen klasse i en senere fase uten først å trekke den opprinnelige påmeldingen.

 

Påmelding i faser basert på PDGA-rating. Ratingkrav for hver fase for de ulike klassene:

Fase Tid Open Dame Junior Master Gr.Master
1 1. uke 950 800 900 920 900
2 2. uke 930 750 800 900 850
3 3. uke 910 700  

Alle inntil 15 spillere

880 800
4 4. uke Alle inntil 40 spillere Alle inntil 10 spillere Alle inntil 15 spillere Alle inntil 5 spillere
5 Alle Alle Alle Alle Alle

 

Internt i hver klasse/fase er det påmeldingtidspunktet som bestemmer hvem som får plass først. Fra fase 5 er det kun påmeldingstidspunktet som bestemmer rekkefølgen. Hvis det av en eller annen årsak skjer at en spiller får meldt seg på før påmeldingen åpner vil denne blir strøket og spilleren må melde seg opp til turneringen pånytt etter at påmeldingstidspunktet er gyldig

 

Felles venteliste for alle klasser fra og med fase 1. Spillere på venteliste betaler først når de har fått plass på turneringen.